"CHINOISERIE" HAY BẢN TÍNH CỦA MỘT NHÀ NƯỚC THÍCH GÂY RỐI

Cho dù ý định của Trung Quốc là gì đi nữa… Khi ngoại giao không còn hoạt động được nữa, các quan hệ sẽ tập trung ngày càng tăng vào sách lược quân sự. Đầu tiên là chạy đua vũ trang, sau đó là mưu mô giành giật lợi thế chiến lược bất chấp nguy cơ xung đột, và cuối cùng là đi đến chiến tranh.


Năm 1899, nhà văn Pháp De Vogué, xuất thân là một nhà ngoại giao, trong tác phẩm Những người chết biết nói, đã dùng chữ chinoiseries trong ý nghĩa, mà theo định nghĩa của Trung tâm quốc gia tài nguyên văn bản và từ ngữ của Pháp, được hiểu như là “điều gì nhắc đến một số đặc điểm có thực của (hoặc là gán ghép cho) “thiên triều” như sự quái đản, tính thích gây rối rắm, phiền nhiễu, mưu mô”.

Không rõ người Phú Lang Sa trong thế kỷ 19, khi giao thương với nhà Thanh, đã bực dọc như thế nào mà nặn thêm ra ý nghĩa này cũng cho danh từ chinoiserie(s) mà từ thế kỷ 18 dùng để chỉ những món vật trang trí xuất xứ từ Trung Quốc. Có lẽ do cay cú lắm, nên trong cả ngôn ngữ Pháp chỉ có mỗi từ chinoiserie(s) này để bêu xấu tính cách của “thiên triều”, chớ không có một nhà nước nào khác bị bêu như thế!

Tất nhiên, đó là chuyện “ân oán” của người Phú Lang Sa ngày trước, chẳng dính dáng gì đến quan hệ hai dân tộc Việt – Trung! Thế nhưng, nếu nhìn vào những diễn biến của “sự trỗi dậy” của nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay, không thể không hiểu ra ý nghĩa của danh từ bêu xấu trên. Quả thật là Bắc Kinh đã bày ra hết trò chinoiserie này đến trò chinoiserie khác. Từ thu gom móng trâu bò, mèo, rắn, đuôi trâu, lông đuôi voi… cho đến khoáng sản…! Tất cả nhằm làm suy yếu kinh tế lân bang trong khi đợi dịp “lấy thịt đè người” bằng vũ lực!

Song song đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh lần hồi giương nanh vuốt bá quyền ra. Bắt đầu là khái niệm “lợi ích cốt lõi” một cách chung chung, rồi thì cụ thể hóa “lợi ích cốt lõi” đó bằng cách dán vào cụm từ đó những địa danh của thiên hạ, nào là “đường lưỡi bò”, hoặc Arunchal Pradesh… Khẳng định biên cương mới tự cấp bằng khái niệm xong bèn biểu thị sự khẳng định đó bằng bản đồ tự vẽ. Kế đến là tung ra hết tàu hải giám đến tàu ngư chính, lệnh cấm đánh cá… trên biển của thiên hạ, làm như đó là của mình. Sau đó, lùa cả bầy tàu đánh cá ra uy hiếp làm như đó là ao nhà. Gần đây là điều động tàu hải giám ra yểm trợ bầy tàu cá “thiên lôi” kia. Và giờ đây giở chiêu tự cho phép có quyền tàu biên phòng kiểm tra tàu bè các nước trong “đường lưỡi bò” đó. Đây là bước leo thang tột cùng của quá trình “tằm ăn dâu”: dùng tàu quân sự để “thực thi pháp luật” trong vùng biển tự cấp.

Henry Kissinger 40 năm trước đây đã khởi sự cho sự trỗi dậy của Bắc Kinh để đánh đổi lấy sự câu kết đối đầu với Liên Xô vào lúc Bắc Kinh và Moskva như nước với lửa, trong hồi ký On China cuối cùng cũng đã nhận chân được bộ mặt thật của những trò chinoiseries của các “hữu hảo” của mình để rồi cảnh báo rằng: “Cho dù ý định của Trung Quốc là gì đi nữa… Khi ngoại giao không còn hoạt động được nữa, các quan hệ sẽ tập trung ngày càng tăng vào sách lược quân sự. Đầu tiên là chạy đua vũ trang, sau đó là mưu mô giành giật lợi thế chiến lược bất chấp nguy cơ xung đột, và cuối cùng là đi đến chiến tranh”. (On China, tr.515)

Ít nhất cảnh báo muộn màng của Kissinger cũng hữu lý là khi ngoại giao không còn hoạt động được nữa thì… đã đến lúc quên những lời có cánh “hữu hảo”!
 DANH ĐỨC (TUỔI TRẺ ONLINE)
Advertisements

"CHINOISERIE" HAY BẢN TÍNH CỦA MỘT NHÀ NƯỚC THÍCH GÂY RỐI

Cho dù ý định của Trung Quốc là gì đi nữa… Khi ngoại giao không còn hoạt động được nữa, các quan hệ sẽ tập trung ngày càng tăng vào sách lược quân sự. Đầu tiên là chạy đua vũ trang, sau đó là mưu mô giành giật lợi thế chiến lược bất chấp nguy cơ xung đột, và cuối cùng là đi đến chiến tranh.


Năm 1899, nhà văn Pháp De Vogué, xuất thân là một nhà ngoại giao, trong tác phẩm Những người chết biết nói, đã dùng chữ chinoiseries trong ý nghĩa, mà theo định nghĩa của Trung tâm quốc gia tài nguyên văn bản và từ ngữ của Pháp, được hiểu như là “điều gì nhắc đến một số đặc điểm có thực của (hoặc là gán ghép cho) “thiên triều” như sự quái đản, tính thích gây rối rắm, phiền nhiễu, mưu mô”.

Không rõ người Phú Lang Sa trong thế kỷ 19, khi giao thương với nhà Thanh, đã bực dọc như thế nào mà nặn thêm ra ý nghĩa này cũng cho danh từ chinoiserie(s) mà từ thế kỷ 18 dùng để chỉ những món vật trang trí xuất xứ từ Trung Quốc. Có lẽ do cay cú lắm, nên trong cả ngôn ngữ Pháp chỉ có mỗi từ chinoiserie(s) này để bêu xấu tính cách của “thiên triều”, chớ không có một nhà nước nào khác bị bêu như thế!

Tất nhiên, đó là chuyện “ân oán” của người Phú Lang Sa ngày trước, chẳng dính dáng gì đến quan hệ hai dân tộc Việt – Trung! Thế nhưng, nếu nhìn vào những diễn biến của “sự trỗi dậy” của nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay, không thể không hiểu ra ý nghĩa của danh từ bêu xấu trên. Quả thật là Bắc Kinh đã bày ra hết trò chinoiserie này đến trò chinoiserie khác. Từ thu gom móng trâu bò, mèo, rắn, đuôi trâu, lông đuôi voi… cho đến khoáng sản…! Tất cả nhằm làm suy yếu kinh tế lân bang trong khi đợi dịp “lấy thịt đè người” bằng vũ lực!

Song song đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh lần hồi giương nanh vuốt bá quyền ra. Bắt đầu là khái niệm “lợi ích cốt lõi” một cách chung chung, rồi thì cụ thể hóa “lợi ích cốt lõi” đó bằng cách dán vào cụm từ đó những địa danh của thiên hạ, nào là “đường lưỡi bò”, hoặc Arunchal Pradesh… Khẳng định biên cương mới tự cấp bằng khái niệm xong bèn biểu thị sự khẳng định đó bằng bản đồ tự vẽ. Kế đến là tung ra hết tàu hải giám đến tàu ngư chính, lệnh cấm đánh cá… trên biển của thiên hạ, làm như đó là của mình. Sau đó, lùa cả bầy tàu đánh cá ra uy hiếp làm như đó là ao nhà. Gần đây là điều động tàu hải giám ra yểm trợ bầy tàu cá “thiên lôi” kia. Và giờ đây giở chiêu tự cho phép có quyền tàu biên phòng kiểm tra tàu bè các nước trong “đường lưỡi bò” đó. Đây là bước leo thang tột cùng của quá trình “tằm ăn dâu”: dùng tàu quân sự để “thực thi pháp luật” trong vùng biển tự cấp.

Henry Kissinger 40 năm trước đây đã khởi sự cho sự trỗi dậy của Bắc Kinh để đánh đổi lấy sự câu kết đối đầu với Liên Xô vào lúc Bắc Kinh và Moskva như nước với lửa, trong hồi ký On China cuối cùng cũng đã nhận chân được bộ mặt thật của những trò chinoiseries của các “hữu hảo” của mình để rồi cảnh báo rằng: “Cho dù ý định của Trung Quốc là gì đi nữa… Khi ngoại giao không còn hoạt động được nữa, các quan hệ sẽ tập trung ngày càng tăng vào sách lược quân sự. Đầu tiên là chạy đua vũ trang, sau đó là mưu mô giành giật lợi thế chiến lược bất chấp nguy cơ xung đột, và cuối cùng là đi đến chiến tranh”. (On China, tr.515)

Ít nhất cảnh báo muộn màng của Kissinger cũng hữu lý là khi ngoại giao không còn hoạt động được nữa thì… đã đến lúc quên những lời có cánh “hữu hảo”!
 DANH ĐỨC (TUỔI TRẺ ONLINE)

TRUNG QUỐC TIẾP TỤC GÂY CĂNG THẲNG Ở BIỂN ĐÔNG

LâmTrực@

Nguồn cơn của những cuộc biểu tình trên thế giới chống lại  Trung Quốc đến từ nhiều lý do. Trong đó lý do quan trọng vào bậc nhất là nước này đang đi ngược lại xu thế hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Gần đây, Trung Quốc liên tiếp gây sự với các quốc gia láng giềng, từ Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Ấn Độ, đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định trong khu vực và đe dọa đến hòa bình thế giới. Với dã tâm bành trướng lãnh thổ, bất chấp đạo lý, Trung Quốc điên cuồng tiến hành các hoạt động cướp phá cơ sở vật chất của các quốc gia láng giềng và nguy hiểm hơn là cả ngư dân bất chấp tính mạng của họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trung Quốc liên tiếp tiến hành các hoạt động có chủ đích gây căng thẳng trong khu vực, từ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa (Thuộc chủ quyền Việt Nam), quyết định phủ sóng khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, in hộ chiếu đường lưỡi bò, cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam và cướp bóc của ngu dân Việt Nam trên biển Quảng Ngãi …Và mới đây nhất, Trung Quốc tự cho mình cái quyền lục soát, khám xét các tàu nước ngoài đi vào vùng biển này. Thái độ ngạo mạn ngang ngược đậm chất côn đồ của Trung Quốc đã làm dấy lên làm sóng phản đối của cộng đồng quốc tế.

Sẽ không có gì là lạ nếu như xảy ra biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam, Philippines hay một nơi nào đó. Các cuộc biểu tình này có thể không được sự khuyến khích của chính phủ bởi các nước này đã và đang cố gắng giữ gìn sự đoàn kết quốc tế và mong muốn giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình, ngoại giao trong khuôn khổ pháp luật quốc tế như đã cam kết. 

Đối với Việt Nam, nước bị Trung Quốc chèn ép và gây ảnh hưởng nhiều nhất trong chiến lược bành trướng của Bắc Kinh, vẫn kiên trì con đường hòa bình, giải quyết các tranh chấp thông qua con đường đã phương và song phương một cách hòa bình. Chính phủ Việt Nam đã tích cực thực hiện đúng cam kết giữa hai nhà nước và các cam kết quốc tế khác trong việc giải quyết các tranh chấp, và việc không khuyến khích các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thời gian qua là nằm trong nỗ lực đó. Tuy nhiên, Bắc Kinh được đằng chân lân đằng đầu. Có lẽ lòng tham của họ không có giới hạn, và chính họ đang làm cho không gian ngày càng mở rộng. Những hệ lụy của những xung đột này, chính Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm.

Ông Hoàng Dũng Nhân, một cây viết của  SGTTonline cho rằng “Trung Quốc đang phát động một cuộc chiến tổng hợp chống lại Việt Nam. Không gian cuộc chiến ngày càng lan rộng ra các mặt trận pháp lý, truyền thông và tâm lý“. Điều này quả không sai.

Tuần qua, các mạng xã hội loan báo Trung Quốc đăng tin về một vụ bắn chìm tàu thăm dò dầu khí Việt Nam. Nhưng những hình ảnh kèm theo tin này đều là giả…Điều này nói lên tính mập mờ có chủ ý khuyến khích trong thái độ của Bắc Kinh đối với những gì mà họ đang làm với các nước khác trong khu vực. Khi những tin này bị phanh phui, bộ mặt của Bắc Kinh đã không còn được tôn trọng. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn có nhận định rằng, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục chơi trò đánh lận con đỏ con đen như vậy nhằm gây áp lực với láng giềng.

Bàn về thái độ của Hoa Kỳ đối với các hành động leo thang mới nhất của Trung Quốc, tờ The Wall Street Journal (WSJ)  ngày 9/12/02 có đoạn bình luận đáng chú ý: “Để tạo lòng tin, chính quyền Obama đã bắt đầu “chuyển đổi tư thế truyền thống của họ” đối với chiến lược hai mặt trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông”. Khái niệm Biển Đông mà tờ báo nói đến bao gồm cả Hoa Đông (Nhật Bản) và Biển Đông (Việt Nam). Còn chiến lược hai mặt ở đây là các tuyên bố được coi là “ỡm ờ”: can thiệp hay không can thiệp từ phía Mỹ khi đụng độ vũ trang xảy ra trên Biển Đông. Hoa Kỳ đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh giải thích rõ về tính pháp lý trong các hành động leo thang mới đây của mình. Ấn Độ phản ứng mạnh mẽ và rốt ráo hơn! Cùng với việc bộ Ngoại giao Ấn áp dụng các biện pháp trả đũa bản đồ lưỡi bò, bộ Quốc phòng nước này tuyên bố sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng hải quân trên Biển Đông. Tuyên bố với báo chí tại New Delhi, tư lệnh hải quân Ấn Độ, đô đốc D.K. Joshi, cho biết: “Ấn Độ sẵn sàng hành động, để bảo vệ quyền lợi kinh tế, hàng hải của mình trong khu vực, mà cụ thể là bảo vệ các hoạt động của tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (ONGC) đang đầu tư khai thác dầu khí ở vùng biển Nam Côn Sơn thuộc chủ quyền Việt Nam“.
Điều đáng nói là khi thăm viện Bảo tàng quốc gia tại Bắc Kinh mới đây, tân Tổng bí thư Tập Cận Bình đã cổ võ cho “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”. Một số nhà phân tích lưu ý, dù tuyên bố của ông Tập là nhắm vào dư luận trong nước, nhưng sử dụng chủ nghĩa dân tộc như một chiến lược chính trị bao giờ cũng chứa đựng nguy cơ tiềm tàng, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi Trung Quốc lấn lướt trên Biển Đông và một số nước láng giềng đang cảnh giác với Bắc Kinh.

Về vấn đề này, Reuters bình luận, ông Tập dùng những ngôn từ dân tộc chủ nghĩa, thay vì tụng ca ý thức hệ. Tân lãnh đạo Trung Quốc thừa hiểu rằng các khẩu hiệu mang tính giáo điều không còn lôi kéo được người dân, mà tốt hơn hết là chơi lá bài “phục hưng dân tộc”. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý nên tách biệt những chính sách đang bị các nước láng giềng coi là “gây hấn” với đường lối thật sự mà ông Tập sẽ theo đuổi. Quy định việc chặn xét tàu bè trên Biển Đông là do tỉnh Hải Nam đưa ra và hộ chiếu lưỡi bò do bộ Công an phát hành từ tháng 5, tức là nhiều tháng trước đại hội. Dự luận cho rằng, Tập Cận Bình sẽ có thái độ cứng rắn hơn đối với các nước trong khu vực. Nếu điều này là hiện thực sẽ là mối nguy hiểm đối với các nước xung quanh Trung quốc.

Tại cuộc họp báo cuối tuần qua, đô đốc Samuel Locklear , tư lệnh bộ chỉ huy Thái Bình Dương tuyên bố “Washington mong muốn các tranh chấp được giải quyết một cách ôn hoà, không bị áp lực“. Ý nghĩa tích cực của lập trường này là bên ngoài Mỹ viện dẫn tính trung lập khi bàn về chủ quyền, nhưng bên trong Mỹ đứng về các nước Đông Nam Á. Lập trường này cũng được nhấn mạnh tại tại ASEM-9, ASEAN-21 và EAS-7 là những diễn đàn đa phương gần đây nhất. Tính chính đáng này được xiển dương mạnh mẽ.

Thực tế, Bắc Kinh đã và đang thực hiện chiến thuật dùng đồng tiền câu nhử để chia rẽ khối ASEAN. Bắc Kinh muốn ASEAN im lặng, làm ngơ, mặc cho hàng xóm phải đơn độc đối phó, để tập trung cô lập, bóc tách Việt Nam, Philippines ra khỏi những quan hệ còn lại. Âm mưu này không khó để nhận ra và Campuchia chính là cái đũa lệch trong bó đũa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á.

Với chuỗi hành động hiếu chiến và tham vọng bá quyền của mình như hiện nay, chắc chắn Trung Quốc sẽ bị cô lập, xa lánh, ghẻ lạnh và trước mắt, những cuộc biểu tình 

————————————————————-
Bài viết có sử dụng tư liệu của nhà báo Hoàng Dũng Nhân trên SGTT

TRUNG QUỐC TIẾP TỤC GÂY CĂNG THẲNG Ở BIỂN ĐÔNG

LâmTrực@

Nguồn cơn của những cuộc biểu tình trên thế giới chống lại  Trung Quốc đến từ nhiều lý do. Trong đó lý do quan trọng vào bậc nhất là nước này đang đi ngược lại xu thế hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Gần đây, Trung Quốc liên tiếp gây sự với các quốc gia láng giềng, từ Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Ấn Độ, đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định trong khu vực và đe dọa đến hòa bình thế giới. Với dã tâm bành trướng lãnh thổ, bất chấp đạo lý, Trung Quốc điên cuồng tiến hành các hoạt động cướp phá cơ sở vật chất của các quốc gia láng giềng và nguy hiểm hơn là cả ngư dân bất chấp tính mạng của họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trung Quốc liên tiếp tiến hành các hoạt động có chủ đích gây căng thẳng trong khu vực, từ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa (Thuộc chủ quyền Việt Nam), quyết định phủ sóng khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, in hộ chiếu đường lưỡi bò, cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam và cướp bóc của ngu dân Việt Nam trên biển Quảng Ngãi …Và mới đây nhất, Trung Quốc tự cho mình cái quyền lục soát, khám xét các tàu nước ngoài đi vào vùng biển này. Thái độ ngạo mạn ngang ngược đậm chất côn đồ của Trung Quốc đã làm dấy lên làm sóng phản đối của cộng đồng quốc tế.

Sẽ không có gì là lạ nếu như xảy ra biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam, Philippines hay một nơi nào đó. Các cuộc biểu tình này có thể không được sự khuyến khích của chính phủ bởi các nước này đã và đang cố gắng giữ gìn sự đoàn kết quốc tế và mong muốn giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình, ngoại giao trong khuôn khổ pháp luật quốc tế như đã cam kết. 

Đối với Việt Nam, nước bị Trung Quốc chèn ép và gây ảnh hưởng nhiều nhất trong chiến lược bành trướng của Bắc Kinh, vẫn kiên trì con đường hòa bình, giải quyết các tranh chấp thông qua con đường đã phương và song phương một cách hòa bình. Chính phủ Việt Nam đã tích cực thực hiện đúng cam kết giữa hai nhà nước và các cam kết quốc tế khác trong việc giải quyết các tranh chấp, và việc không khuyến khích các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thời gian qua là nằm trong nỗ lực đó. Tuy nhiên, Bắc Kinh được đằng chân lân đằng đầu. Có lẽ lòng tham của họ không có giới hạn, và chính họ đang làm cho không gian ngày càng mở rộng. Những hệ lụy của những xung đột này, chính Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm.

Ông Hoàng Dũng Nhân, một cây viết của  SGTTonline cho rằng “Trung Quốc đang phát động một cuộc chiến tổng hợp chống lại Việt Nam. Không gian cuộc chiến ngày càng lan rộng ra các mặt trận pháp lý, truyền thông và tâm lý“. Điều này quả không sai.

Tuần qua, các mạng xã hội loan báo Trung Quốc đăng tin về một vụ bắn chìm tàu thăm dò dầu khí Việt Nam. Nhưng những hình ảnh kèm theo tin này đều là giả…Điều này nói lên tính mập mờ có chủ ý khuyến khích trong thái độ của Bắc Kinh đối với những gì mà họ đang làm với các nước khác trong khu vực. Khi những tin này bị phanh phui, bộ mặt của Bắc Kinh đã không còn được tôn trọng. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn có nhận định rằng, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục chơi trò đánh lận con đỏ con đen như vậy nhằm gây áp lực với láng giềng.

Bàn về thái độ của Hoa Kỳ đối với các hành động leo thang mới nhất của Trung Quốc, tờ The Wall Street Journal (WSJ)  ngày 9/12/02 có đoạn bình luận đáng chú ý: “Để tạo lòng tin, chính quyền Obama đã bắt đầu “chuyển đổi tư thế truyền thống của họ” đối với chiến lược hai mặt trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông”. Khái niệm Biển Đông mà tờ báo nói đến bao gồm cả Hoa Đông (Nhật Bản) và Biển Đông (Việt Nam). Còn chiến lược hai mặt ở đây là các tuyên bố được coi là “ỡm ờ”: can thiệp hay không can thiệp từ phía Mỹ khi đụng độ vũ trang xảy ra trên Biển Đông. Hoa Kỳ đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh giải thích rõ về tính pháp lý trong các hành động leo thang mới đây của mình. Ấn Độ phản ứng mạnh mẽ và rốt ráo hơn! Cùng với việc bộ Ngoại giao Ấn áp dụng các biện pháp trả đũa bản đồ lưỡi bò, bộ Quốc phòng nước này tuyên bố sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng hải quân trên Biển Đông. Tuyên bố với báo chí tại New Delhi, tư lệnh hải quân Ấn Độ, đô đốc D.K. Joshi, cho biết: “Ấn Độ sẵn sàng hành động, để bảo vệ quyền lợi kinh tế, hàng hải của mình trong khu vực, mà cụ thể là bảo vệ các hoạt động của tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (ONGC) đang đầu tư khai thác dầu khí ở vùng biển Nam Côn Sơn thuộc chủ quyền Việt Nam“.
Điều đáng nói là khi thăm viện Bảo tàng quốc gia tại Bắc Kinh mới đây, tân Tổng bí thư Tập Cận Bình đã cổ võ cho “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”. Một số nhà phân tích lưu ý, dù tuyên bố của ông Tập là nhắm vào dư luận trong nước, nhưng sử dụng chủ nghĩa dân tộc như một chiến lược chính trị bao giờ cũng chứa đựng nguy cơ tiềm tàng, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi Trung Quốc lấn lướt trên Biển Đông và một số nước láng giềng đang cảnh giác với Bắc Kinh.

Về vấn đề này, Reuters bình luận, ông Tập dùng những ngôn từ dân tộc chủ nghĩa, thay vì tụng ca ý thức hệ. Tân lãnh đạo Trung Quốc thừa hiểu rằng các khẩu hiệu mang tính giáo điều không còn lôi kéo được người dân, mà tốt hơn hết là chơi lá bài “phục hưng dân tộc”. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý nên tách biệt những chính sách đang bị các nước láng giềng coi là “gây hấn” với đường lối thật sự mà ông Tập sẽ theo đuổi. Quy định việc chặn xét tàu bè trên Biển Đông là do tỉnh Hải Nam đưa ra và hộ chiếu lưỡi bò do bộ Công an phát hành từ tháng 5, tức là nhiều tháng trước đại hội. Dự luận cho rằng, Tập Cận Bình sẽ có thái độ cứng rắn hơn đối với các nước trong khu vực. Nếu điều này là hiện thực sẽ là mối nguy hiểm đối với các nước xung quanh Trung quốc.

Tại cuộc họp báo cuối tuần qua, đô đốc Samuel Locklear , tư lệnh bộ chỉ huy Thái Bình Dương tuyên bố “Washington mong muốn các tranh chấp được giải quyết một cách ôn hoà, không bị áp lực“. Ý nghĩa tích cực của lập trường này là bên ngoài Mỹ viện dẫn tính trung lập khi bàn về chủ quyền, nhưng bên trong Mỹ đứng về các nước Đông Nam Á. Lập trường này cũng được nhấn mạnh tại tại ASEM-9, ASEAN-21 và EAS-7 là những diễn đàn đa phương gần đây nhất. Tính chính đáng này được xiển dương mạnh mẽ.

Thực tế, Bắc Kinh đã và đang thực hiện chiến thuật dùng đồng tiền câu nhử để chia rẽ khối ASEAN. Bắc Kinh muốn ASEAN im lặng, làm ngơ, mặc cho hàng xóm phải đơn độc đối phó, để tập trung cô lập, bóc tách Việt Nam, Philippines ra khỏi những quan hệ còn lại. Âm mưu này không khó để nhận ra và Campuchia chính là cái đũa lệch trong bó đũa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á.

Với chuỗi hành động hiếu chiến và tham vọng bá quyền của mình như hiện nay, chắc chắn Trung Quốc sẽ bị cô lập, xa lánh, ghẻ lạnh và trước mắt, những cuộc biểu tình 

————————————————————-
Bài viết có sử dụng tư liệu của nhà báo Hoàng Dũng Nhân trên SGTT

BƯỚC ĐI CUỐI CÙNG THÔN TÍNH BIỂN ĐÔNG NGUY HIỂM CỦA TRUNG QUỐC

Lê Ngọc Thống
Nếu như trò xảo trá in bản đồ có “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu của Trung Quốc là một tuyên bố ngang ngược, hiếu chiến, “coi biển Đông bằng ao” của nhà cầm quyền Trung Quốc trước thế giới thì hành động tiếp theo của Trung Quốc mới đây là để thực thi tuyên bố đó.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Nam (HĐNDHN) phê chuẩn quy định mới cho cảnh sát, biên phòng trên biển hôm 27.11. Theo đó, cơ quan công an biên phòng Trung Quốc có thể xử lý với các tàu thuyền được coi là “xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp” bằng các biện pháp như “lên tàu, kiểm tra, bắt giữ, trục xuất, ra lệnh dừng tàu, đổi hướng và trở về”. Quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày1/1/2013.

Đặc biệt, quy định sửa đổi cũng nhấn mạnh rằng cảnh sát phải tăng cường tuần tra vùng biển xung quanh cái gọi là “thành phố Tam Sa” và phối hợp với các cuộc tuần tra của chính phủ.

Hành động này của HĐND tỉnh HN nói lên điều gì?

Ngô Sĩ Tồn, tổng giám đốc sở Ngoại vụ Hải Nam, kiêm viện trưởng viện Nghiên cứu Nam Hải, một cơ quan tham vấn cho chính quyền Bắc Kinh về Biển Đông, vừa khẳng định lại tính chất địa phương, cục bộ, của quyết định này. (Sau khi bị thế giới lên án, phản đối quyết liệt)

Theo Reuters, ngày 5.12, ông Ngô Sĩ Tồn thừa nhận, quy định mới về chặn xét và bắt giữ tàu ngoại quốc được tỉnh này thông qua vào hạ tuần tháng 11, chỉ là một sáng kiến của cấp tỉnh.

Tuy nhiên, trước đây mấy ngày, phát biểu với đặc phái viên New York Times, Ngô Sĩ Tồn nhắc lại các quy tắc được cơ quan luật pháp Hải Nam thông qua vào tuần trước đó rằng, một phần các quy định, là để đối phó với sự gia tăng của các tàu đánh cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, quần đảo mà ông thừa nhận là cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều đang đòi chủ quyền. Ông Ngô còn cho biết thêm, các quy định này được thảo luận từ một năm nay, nhằm bổ sung vào các quy tắc đã có từ năm 1999.

Nên nhớ là, Hải Nam không phải là địa phương duy nhất thông qua các lệnh càn rỡ liên quan đến việc hành hung ngư dân Việt Nam trên biển. Thời gian gần đây, tỉnh Chiết Giang và tỉnh Hà Bắc cũng đã thông qua các quy định ngang ngược trong cái gọi là “nỗ lực bảo vệ biển đảo” tại những vùng tranh chấp mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Phải chăng các địa phương này của Trung Quốc đã “ly khai” hay sao mà một quyết định gây “đại loạn” cho khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh Trung Quốc mà chính quyền trung ương lặng thinh, làm ngơ? Thậm chí việc in bản đồ có đường lưỡi bò vào hộ chiếu Trung Quốc cũng cho rằng cấp ra quyết định ấy là bộ, ngành…Vậy, Trung Quốc đại loạn hay là “tư tưởng lớn luôn gặp nhau”?

Câu trả lời chính xác: “ly khai” thì các địa phương này không dám mà đó chính là “tư tưởng lớn-bành trướng”, ngạo mạn, coi thường nước nhỏ… trùng khớp nhau giữa trung ương và địa phương. Và, Bắc Kinh đã lợi dụng chủ nghĩa dân tộc cực đoan này để trục lợi.

Như vậy, Hành động ngang ngược này của HĐND tỉnh Hải Nam, thực chất là hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc giao cho tỉnh Hải Nam thực thi.

Các quốc gia trên thế giới đều hiểu rằng, bất kỳ một vùng lãnh thổ, lãnh hải nào mà quốc gia nào đó coi là chủ quyền thì vùng lãnh thổ, lãnh hải đó hoàn toàn được quốc gia này áp đặt luật và thực thi pháp luật của họ trên vùng đó cho bất cứ đối tượng nào.

Bởi vậy, nếu như trong vùng lãnh hải, chủ quyền của Trung Quốc thì lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc có những quy định như vậy là điều có thể, không ai bàn cãi. Nhưng cái khu vực mà “Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Nam phê chuẩn” để cho cảnh sát của tỉnh Hải Nam thực thi chiếm hơn 80% diện tích biển Đông, đó chính là “đường lưỡi bò” phi lý mà Trung Quốc vạch ra đã làm cho thế giới phản đối dữ dội…thì đúng là ngang ngược, coi thường tất cả, là hành động phi pháp.

Thực chất cái gọi “phê chuẩn” của HĐND tỉnh Hải Nam là việc nhà cầm quyền Bắc Kinh triển khai, biến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) thành “vùng đặc quyền quân sự” (dựa trên luật 1998 về vùng đặc quyền kinh tế mà Trung Quốc ban hành, năm 2002 Trung Quốc tiếp tục ban hành đạo luật cấm các nước khác khảo sát đo đạc trong EEZ) sau khi đã coi 80% diện tích biển Đông là của họ.

Đây là những nấc thang cuối cùng đi đến chiến tranh trong chiến lược thâu tóm biển Đông của Trung Quốc đang tiến hành thực hiện.

Nói là những nấc thang cuối cùng bởi lẽ, Trung Quốc biết rằng khu vực đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam, ngoài ra còn có chủ quyền của Philipines, Malaisia, Brunay, Indonesia…trên biển Đông, đồng thời là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia của Mỹ …Do đó, hành động của Trung Quốc mở rộng quyền thực thi cho cảnh sát của họ đã buộc tất cả các quốc gia phải lựa chọn, hoặc là tuân thủ hoặc là chống lại. Tuân thủ có nghĩa là mất chủ quyền, còn nếu chống lại thì xảy ra xung đột, chiến tranh.

Dư luận đặc biệt quan tâm là, Trung Quốc, thông qua tỉnh Hải Nam tuyên bố như vậy có nghĩa là sẵn sàng hành động đối đầu với Mỹ, Nga…trên biển Đông, thách thức tự do an toàn hàng hải mà Mỹ coi là lợi ích quốc gia chăng?

Trước sự kiện này, phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi nhấn mạnh, “tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải ở Biển Đông theo đúng tinh thần luật quốc tế”.

Té ra vậy, điều này có nghĩa: Mỹ, Nga…yên tâm, Trung Quốc không làm gì ảnh hưởng đến tàu các vị khi đi qua biển Đông.

Không ai nghi ngờ “thiện chí” này của ông Hồng Lỗi, bởi dẫu có 30 năm nữa Trung Quốc vẫn chưa đủ gan, đủ sức để đối đầu với Mỹ, Nga, Nhật…huống chi bây giờ dám cả gan cho cảnh sát biển (cấp tỉnh) thực thi điều họ tuyên bố mà Mỹ, Nga…coi đó như hành động cướp biển thì họ không những coi “biển Đông như ao” mà còn “coi trời bằng vung”.(Đến đây chúng ta càng hiểu rõ hơn tại sao bản đồ “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu Trung Quốc không có Senkaku).

Cuối cùng điều đã rõ, đối tượng mà thuộc sự “điều chỉnh” của quy định này là những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và chính sự mập mờ không xác định cụ thể những hành vi thế nào bị coi là “xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp” của ông Hồng Lỗi đã là một sự đe dọa ngầm cho 4 nước có tranh chấp với Trung Quốc mà tâm điểm là Việt Nam và Philippines.

Sách lược tránh đối đầu với Mỹ…lợi dụng thế mạnh về kinh tế, quân sự, hăm dọa, ép các nước nhỏ phải lựa chọn hoặc là đầu hàng hoặc là chiến tranh của Trung Quốc đã khiến tình hình biển Đông càng ngày càng tiến gần đến miệng hố chiến tranh.

Ông ngoại trưởng Philippines tỏ ra bất mãn với Trung Quốc, than phiền, trách cứ, rằng “Trong khi các nước trong khu vực đang cố gắng phấn đấu cho hòa bình thì Trung Quốc lại như thế” (khiêu khích gây chiến)… Đừng vô ích, trứng vịt thì không bao giờ nở ra con gà đâu thưa ngài Bộ trưởng!

Chiến lược thôn tính Biển Đông hình thành từ trong máu, được Trung Quốc thực hiện có bài bản, từ bắt đầu đến kết thúc. Đầu tiên là biến không thành có, biến khu vực không tranh chấp thành khu vực có tranh chấp, tiếp theo là tuyên bố với thế giới khu vực tranh chấp đó là của mình “không chối cãi”, phát hành bản đồ và bước cuối bên miệng hố chiến tranh là áp đặt luật và thực thi luật của họ trên khu vực đó.

Chiến lược này đã tùy theo từng giai đoạn mạnh yếu khác nhau mà Trung Quốc triển khai thực hiện và đến đây được coi như bước cuối cùng. Trung Quốc không còn “bài” gì trên biển Đông nữa, ngoại trừ chiến tranh.

Rõ ràng là, nếu như quốc gia nào cản trở việc thực thi pháp luật của Trung Quốc trên khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền thì sẽ xảy ra xung đột. Lúc đó họ dùng “cơ bắp”, nghĩa là chiến tranh. Nếu để Trung Quốc thực thi pháp luật trên đó mà không ai làm gì, chống đối…thì có nghĩa khu vực đó mặc nhiên sẽ là “chủ quyền toàn vẹn, tuyệt đối” của Trung Quốc.

Có thể nói, chủ nghĩa Đại Hán kết hợp với sức mạnh quân sự hiện có đã như một căn bệnh ung thư đã đến lúc phát tác chiến tranh. Trung Quốc đang rất khát khao chiến tranh, rất hý hửng cho chiến tranh.

Tổ chức Hiệp hội ĐNA (ASEAN) đã bị Trung Quốc làm nhục biến thành “thảm họa”.

Dù vậy, nhưng chắc chắn là trước hành động này của Trung Quốc thì các quốc gia “trong khu vực vùng lưỡi bò” lo ngại, buộc phải phản đối và có thể liên minh lại với nhau để chống Trung Quốc. Trung Quốc không muốn điều này xảy ra, cho nên, trong tương lại gần, một số nước như Indonesia, Malaisia…chưa phải là đối tượng để Trung Quốc thực thi (chưa ăn thì còn đó).

Kế sách của Trung Quốc là muốn họ yên tâm, im lặng, làm ngơ, mặc cho hàng xóm phải đơn độc đối phó, để tập trung cô lập, tách Việt Nam, Philippines ra khỏi những mối quan hệ còn lại cho dễ bề trấn áp.

Việt Nam, Philippines…sẽ làm gì khi tàu cá của ngư dân mình và các loại tàu khác mà Trung Quốc coi là “xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp” bị cảnh sát biển tỉnh Hải Nam hành xử như kẻ cướp biển trong vùng chủ quyền của mình bắt đầu từ ngày 01/01/2013?

Với Philippines, Trung Quốc có thể sẽ nhẹ tay hơn trong vấn đề thực thi vì Philipines còn là đồng minh với Mỹ, nhưng với Việt Nam chắc chắn sẽ rất quyết liệt.

Việt Nam muốn hòa bình, nhưng hòa bình phải gắn với độc lập tự chủ. Một nền hòa bình lệ thuộc, không bình đẳng, mất độc lập tự chủ, bị xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thì không bao giờ chúng ta chấp nhận.

Khi Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể để gìn giữ hòa bình mà nước khác cứ muốn xâm hại lợi ích của đất nước ta thì lúc đó chúng ta không còn con đường nào khác là “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Dân tộc Việt bao đời nay không muốn chiến tranh nhưng chưa lúc nào sợ chiến tranh.Tác giả gửi cho viet-studies ngày 8-12-12

BƯỚC ĐI CUỐI CÙNG THÔN TÍNH BIỂN ĐÔNG NGUY HIỂM CỦA TRUNG QUỐC

Lê Ngọc Thống
Nếu như trò xảo trá in bản đồ có “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu của Trung Quốc là một tuyên bố ngang ngược, hiếu chiến, “coi biển Đông bằng ao” của nhà cầm quyền Trung Quốc trước thế giới thì hành động tiếp theo của Trung Quốc mới đây là để thực thi tuyên bố đó.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Nam (HĐNDHN) phê chuẩn quy định mới cho cảnh sát, biên phòng trên biển hôm 27.11. Theo đó, cơ quan công an biên phòng Trung Quốc có thể xử lý với các tàu thuyền được coi là “xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp” bằng các biện pháp như “lên tàu, kiểm tra, bắt giữ, trục xuất, ra lệnh dừng tàu, đổi hướng và trở về”. Quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày1/1/2013.

Đặc biệt, quy định sửa đổi cũng nhấn mạnh rằng cảnh sát phải tăng cường tuần tra vùng biển xung quanh cái gọi là “thành phố Tam Sa” và phối hợp với các cuộc tuần tra của chính phủ.

Hành động này của HĐND tỉnh HN nói lên điều gì?

Ngô Sĩ Tồn, tổng giám đốc sở Ngoại vụ Hải Nam, kiêm viện trưởng viện Nghiên cứu Nam Hải, một cơ quan tham vấn cho chính quyền Bắc Kinh về Biển Đông, vừa khẳng định lại tính chất địa phương, cục bộ, của quyết định này. (Sau khi bị thế giới lên án, phản đối quyết liệt)

Theo Reuters, ngày 5.12, ông Ngô Sĩ Tồn thừa nhận, quy định mới về chặn xét và bắt giữ tàu ngoại quốc được tỉnh này thông qua vào hạ tuần tháng 11, chỉ là một sáng kiến của cấp tỉnh.

Tuy nhiên, trước đây mấy ngày, phát biểu với đặc phái viên New York Times, Ngô Sĩ Tồn nhắc lại các quy tắc được cơ quan luật pháp Hải Nam thông qua vào tuần trước đó rằng, một phần các quy định, là để đối phó với sự gia tăng của các tàu đánh cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, quần đảo mà ông thừa nhận là cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều đang đòi chủ quyền. Ông Ngô còn cho biết thêm, các quy định này được thảo luận từ một năm nay, nhằm bổ sung vào các quy tắc đã có từ năm 1999.

Nên nhớ là, Hải Nam không phải là địa phương duy nhất thông qua các lệnh càn rỡ liên quan đến việc hành hung ngư dân Việt Nam trên biển. Thời gian gần đây, tỉnh Chiết Giang và tỉnh Hà Bắc cũng đã thông qua các quy định ngang ngược trong cái gọi là “nỗ lực bảo vệ biển đảo” tại những vùng tranh chấp mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Phải chăng các địa phương này của Trung Quốc đã “ly khai” hay sao mà một quyết định gây “đại loạn” cho khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh Trung Quốc mà chính quyền trung ương lặng thinh, làm ngơ? Thậm chí việc in bản đồ có đường lưỡi bò vào hộ chiếu Trung Quốc cũng cho rằng cấp ra quyết định ấy là bộ, ngành…Vậy, Trung Quốc đại loạn hay là “tư tưởng lớn luôn gặp nhau”?

Câu trả lời chính xác: “ly khai” thì các địa phương này không dám mà đó chính là “tư tưởng lớn-bành trướng”, ngạo mạn, coi thường nước nhỏ… trùng khớp nhau giữa trung ương và địa phương. Và, Bắc Kinh đã lợi dụng chủ nghĩa dân tộc cực đoan này để trục lợi.

Như vậy, Hành động ngang ngược này của HĐND tỉnh Hải Nam, thực chất là hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc giao cho tỉnh Hải Nam thực thi.

Các quốc gia trên thế giới đều hiểu rằng, bất kỳ một vùng lãnh thổ, lãnh hải nào mà quốc gia nào đó coi là chủ quyền thì vùng lãnh thổ, lãnh hải đó hoàn toàn được quốc gia này áp đặt luật và thực thi pháp luật của họ trên vùng đó cho bất cứ đối tượng nào.

Bởi vậy, nếu như trong vùng lãnh hải, chủ quyền của Trung Quốc thì lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc có những quy định như vậy là điều có thể, không ai bàn cãi. Nhưng cái khu vực mà “Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Nam phê chuẩn” để cho cảnh sát của tỉnh Hải Nam thực thi chiếm hơn 80% diện tích biển Đông, đó chính là “đường lưỡi bò” phi lý mà Trung Quốc vạch ra đã làm cho thế giới phản đối dữ dội…thì đúng là ngang ngược, coi thường tất cả, là hành động phi pháp.

Thực chất cái gọi “phê chuẩn” của HĐND tỉnh Hải Nam là việc nhà cầm quyền Bắc Kinh triển khai, biến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) thành “vùng đặc quyền quân sự” (dựa trên luật 1998 về vùng đặc quyền kinh tế mà Trung Quốc ban hành, năm 2002 Trung Quốc tiếp tục ban hành đạo luật cấm các nước khác khảo sát đo đạc trong EEZ) sau khi đã coi 80% diện tích biển Đông là của họ.

Đây là những nấc thang cuối cùng đi đến chiến tranh trong chiến lược thâu tóm biển Đông của Trung Quốc đang tiến hành thực hiện.

Nói là những nấc thang cuối cùng bởi lẽ, Trung Quốc biết rằng khu vực đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam, ngoài ra còn có chủ quyền của Philipines, Malaisia, Brunay, Indonesia…trên biển Đông, đồng thời là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia của Mỹ …Do đó, hành động của Trung Quốc mở rộng quyền thực thi cho cảnh sát của họ đã buộc tất cả các quốc gia phải lựa chọn, hoặc là tuân thủ hoặc là chống lại. Tuân thủ có nghĩa là mất chủ quyền, còn nếu chống lại thì xảy ra xung đột, chiến tranh.

Dư luận đặc biệt quan tâm là, Trung Quốc, thông qua tỉnh Hải Nam tuyên bố như vậy có nghĩa là sẵn sàng hành động đối đầu với Mỹ, Nga…trên biển Đông, thách thức tự do an toàn hàng hải mà Mỹ coi là lợi ích quốc gia chăng?

Trước sự kiện này, phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi nhấn mạnh, “tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải ở Biển Đông theo đúng tinh thần luật quốc tế”.

Té ra vậy, điều này có nghĩa: Mỹ, Nga…yên tâm, Trung Quốc không làm gì ảnh hưởng đến tàu các vị khi đi qua biển Đông.

Không ai nghi ngờ “thiện chí” này của ông Hồng Lỗi, bởi dẫu có 30 năm nữa Trung Quốc vẫn chưa đủ gan, đủ sức để đối đầu với Mỹ, Nga, Nhật…huống chi bây giờ dám cả gan cho cảnh sát biển (cấp tỉnh) thực thi điều họ tuyên bố mà Mỹ, Nga…coi đó như hành động cướp biển thì họ không những coi “biển Đông như ao” mà còn “coi trời bằng vung”.(Đến đây chúng ta càng hiểu rõ hơn tại sao bản đồ “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu Trung Quốc không có Senkaku).

Cuối cùng điều đã rõ, đối tượng mà thuộc sự “điều chỉnh” của quy định này là những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và chính sự mập mờ không xác định cụ thể những hành vi thế nào bị coi là “xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp” của ông Hồng Lỗi đã là một sự đe dọa ngầm cho 4 nước có tranh chấp với Trung Quốc mà tâm điểm là Việt Nam và Philippines.

Sách lược tránh đối đầu với Mỹ…lợi dụng thế mạnh về kinh tế, quân sự, hăm dọa, ép các nước nhỏ phải lựa chọn hoặc là đầu hàng hoặc là chiến tranh của Trung Quốc đã khiến tình hình biển Đông càng ngày càng tiến gần đến miệng hố chiến tranh.

Ông ngoại trưởng Philippines tỏ ra bất mãn với Trung Quốc, than phiền, trách cứ, rằng “Trong khi các nước trong khu vực đang cố gắng phấn đấu cho hòa bình thì Trung Quốc lại như thế” (khiêu khích gây chiến)… Đừng vô ích, trứng vịt thì không bao giờ nở ra con gà đâu thưa ngài Bộ trưởng!

Chiến lược thôn tính Biển Đông hình thành từ trong máu, được Trung Quốc thực hiện có bài bản, từ bắt đầu đến kết thúc. Đầu tiên là biến không thành có, biến khu vực không tranh chấp thành khu vực có tranh chấp, tiếp theo là tuyên bố với thế giới khu vực tranh chấp đó là của mình “không chối cãi”, phát hành bản đồ và bước cuối bên miệng hố chiến tranh là áp đặt luật và thực thi luật của họ trên khu vực đó.

Chiến lược này đã tùy theo từng giai đoạn mạnh yếu khác nhau mà Trung Quốc triển khai thực hiện và đến đây được coi như bước cuối cùng. Trung Quốc không còn “bài” gì trên biển Đông nữa, ngoại trừ chiến tranh.

Rõ ràng là, nếu như quốc gia nào cản trở việc thực thi pháp luật của Trung Quốc trên khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền thì sẽ xảy ra xung đột. Lúc đó họ dùng “cơ bắp”, nghĩa là chiến tranh. Nếu để Trung Quốc thực thi pháp luật trên đó mà không ai làm gì, chống đối…thì có nghĩa khu vực đó mặc nhiên sẽ là “chủ quyền toàn vẹn, tuyệt đối” của Trung Quốc.

Có thể nói, chủ nghĩa Đại Hán kết hợp với sức mạnh quân sự hiện có đã như một căn bệnh ung thư đã đến lúc phát tác chiến tranh. Trung Quốc đang rất khát khao chiến tranh, rất hý hửng cho chiến tranh.

Tổ chức Hiệp hội ĐNA (ASEAN) đã bị Trung Quốc làm nhục biến thành “thảm họa”.

Dù vậy, nhưng chắc chắn là trước hành động này của Trung Quốc thì các quốc gia “trong khu vực vùng lưỡi bò” lo ngại, buộc phải phản đối và có thể liên minh lại với nhau để chống Trung Quốc. Trung Quốc không muốn điều này xảy ra, cho nên, trong tương lại gần, một số nước như Indonesia, Malaisia…chưa phải là đối tượng để Trung Quốc thực thi (chưa ăn thì còn đó).

Kế sách của Trung Quốc là muốn họ yên tâm, im lặng, làm ngơ, mặc cho hàng xóm phải đơn độc đối phó, để tập trung cô lập, tách Việt Nam, Philippines ra khỏi những mối quan hệ còn lại cho dễ bề trấn áp.

Việt Nam, Philippines…sẽ làm gì khi tàu cá của ngư dân mình và các loại tàu khác mà Trung Quốc coi là “xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp” bị cảnh sát biển tỉnh Hải Nam hành xử như kẻ cướp biển trong vùng chủ quyền của mình bắt đầu từ ngày 01/01/2013?

Với Philippines, Trung Quốc có thể sẽ nhẹ tay hơn trong vấn đề thực thi vì Philipines còn là đồng minh với Mỹ, nhưng với Việt Nam chắc chắn sẽ rất quyết liệt.

Việt Nam muốn hòa bình, nhưng hòa bình phải gắn với độc lập tự chủ. Một nền hòa bình lệ thuộc, không bình đẳng, mất độc lập tự chủ, bị xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thì không bao giờ chúng ta chấp nhận.

Khi Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể để gìn giữ hòa bình mà nước khác cứ muốn xâm hại lợi ích của đất nước ta thì lúc đó chúng ta không còn con đường nào khác là “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Dân tộc Việt bao đời nay không muốn chiến tranh nhưng chưa lúc nào sợ chiến tranh.Tác giả gửi cho viet-studies ngày 8-12-12

SỰ NGẠO NGƯỢC CỦA BẮC KINH

Ngư Chính 311 từng yểm trợ tàu cá Trung Quốc
 phá cáp tàu Viking 2 trên biển Đông hồi năm ngoái – Ảnh: China Daily
Quấy rối, làm càn nhưng lại lớn tiếng tố cáo nạn nhân là cách ứng xử của Trung Quốc, nước tự hào đang “trỗi dậy hòa bình”.

Chiều 6.12, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Hồng Lỗi ngang ngược tuyên bố: “Việt Nam (VN) nên dừng việc đơn phương phát triển dầu và khí đốt ở khu vực chồng chéo giữa hai nước trên biển Đông”. Ông Hồng còn vu cáo: “VN nên dừng quấy rối các tàu cá TQ để tạo ra bầu không khí đàm phán thiện chí”. Phát biểu trên của ông được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lương Thanh Nghị ngày 4.12 cho hay VN vừa gửi công hàm phản đối việc TQ gần đây liên tục có những hành động sai trái, xâm phạm chủ quyền VN.

Bóp méo sự thật

Chẳng hề quá lời khi khẳng định tất cả các tuyên bố vừa nêu của ông Hồng Lỗi là hoàn toàn bóp méo sự thật. Không bóp méo sự thật sao được vì chính 2 tàu cá TQ là thủ phạm phá cáp tàu Bình Minh 02 của VN đang thăm dò địa chấn bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa VN. Vụ việc xảy ra tại tọa độ 17o26,2’ vĩ tuyến bắc, 108o02’ kinh đông, thuộc vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa VN, chỉ cách đảo Cồn Cỏ (VN) khoảng 43 hải lý. Vị trí này cách 20 hải lý về phía tây so với đường trung tuyến VN – TQ. Như vậy, không hề có chuyện tàu Bình Minh 02 hoạt động tại “khu vực chồng chéo” như ông Hồng Lỗi tuyên bố. Ngược lại, tàu cá TQ xuất hiện tại khu vực này là phi pháp. Hồi năm ngoái, tàu công vụ và tàu cá TQ cũng từng có những hành động phá hoại tương tự đối với tàu Bình Minh 02 và tàu Viking 02 trên biển Đông.

Về việc thăm dò dầu khí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lương Thanh Nghị hồi tháng 4 cũng đã khẳng định các dự án hợp tác giữa VN với đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí hiện nay đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của VN, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS).

Vì thế, tuyên bố trên của ông Hồng chẳng khác nào “vừa ăn cướp vừa la làng”. Thói quen xấu này của Bắc Kinh trên biển Đông là điều mà báo chí TQ từng thừa nhận. Hồi tháng 3, chuyên trang quân sự thuộc tờ Hoàn Cầu thời báo của Đảng Cộng sản TQ đăng bài nêu rõ những hành động gây rối của nước này trên biển Đông. Trong phần kết luận, bài viết khẳng định: “Bắc Kinh ngày càng thích gây rắc rối trên Nam Hải (tức biển Đông – NV). Không chỉ cố đạt được lợi ích mà TQ còn “tát” vào các nước láng giềng rồi quay sang cho rằng họ tự đập mặt vào tay Bắc Kinh”.

Thế giới phẫn nộ

Những hành động càn quấy của TQ trên biển Đông không chỉ khiến VN mà nhiều nước lẫn giới chuyên gia quốc tế phải lên tiếng phản đối. Ngày 13.6 năm ngoái, 2 thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb và James Inhofe trình dự thảo nghị quyết lên thượng viện để lên án việc TQ liên tục dùng vũ lực tại biển Đông. Dự thảo nghị quyết còn kêu gọi hướng đến giải pháp đa phương, hòa bình để xử lý các tranh chấp trên biển Đông. Mới đây, trả lời Thanh Niên về việc TQ tự trao quyền cho phép cảnh sát biển kiểm tra tàu bè tại khu vực Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, TS James Holmes (Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ) khẳng định: “TQ đang tạo ra một tiền lệ nguy hiểm”. Chuyên gia Swee Lean Collin Koh, thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (RSIS) ở Singapore, thì phát biểu rằng động thái trên của TQ là “nguy hiểm”. Đồng thời, ông khẳng định: “Đến nay, VN luôn cư xử hòa bình tuân theo luật pháp quốc tế”. Tương tự, Phó đô đốc (nghỉ hưu) Hideaki Kaneda, Giám đốc Viện Okazaki của Nhật Bản, vừa trình bày tham luận trước cộng đồng chuyên gia quốc tế để chỉ ra rằng Bắc Kinh là nguy cơ gây bất ổn, đe dọa an ninh hàng hải trên biển Đông.

Thực sự, TQ đang ngày càng hiếu chiến và liên tục gây rối khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng. Thế nhưng, Tân Hoa xã ngày 6.12 dẫn lời Tổng bí thư Đảng Cộng sản TQ Tập Cận Bình vẫn khẳng định: “TQ sẽ không bao giờ chạy theo bá quyền và bành trướng”. Tuyên bố này dường như không giống như những gì Bắc Kinh đang hành động.

Trong một diễn biến khác, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez ngày 7.12 cho biết hội nghị 4 bên, gồm nước này, Malaysia, Brunei và VN về vấn đề biển Đông sẽ bị tạm hoãn. Ban đầu, hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 12.12 tại Manila. Tuy nhiên, ông khẳng định các bên vẫn đang làm việc chặt chẽ cùng nhau.

Ngô Minh Trí